Không gian kiến trúc căn hộ, thiết kế nội thất căn hộ hiện đại