Nội thất căn hộ, thiết kế và thi công nội thất căn hộ