Nội thất phòng khách, thiết kế thi công nội thất phòng khách