Thiết kế nội thất căn hộ với không gian mở, căn hộ đẹp