1
Chat với chúng tôi?

Đội ngũ nhân sự

Nội Thất Mỹ Trân đầu tư mạnh vào yếu tố con người cũng như máy móc nhà xưởng, công nghệ sản xuất hiện đại phục vụ cho công việc thiết kế và thi công nội thất.

Qua 20 năm xây dựng và phát triển, Công ty TNHH Nội Thất Mỹ Trân đã quy tụ đội ngũ chuyên gia, công nhân viên với hơn 30 nhân viên văn phòng thiết kế và nhân viên kinh doanh, hơn 100 công nhân sản xuất.